MYCAR vom 11.-14. Nov in den Westfalenhallen Dortmund